ÕPPETEGEVUS

Meie lasteaia 2016/2017 õppeaasta teema: KÕIK ON ERILISED
 
Õppeaasta üldeesmärgid:
  • Õppe- ja kasvatustegevuste  kaudu kogeb ja mõistab laps, et kõik on erilised ja erinevad.
  • Personal on laste väärtuste kujunemisel oma käitumise ja suhtlemisega eeskujuks.
Õppeaasta põhisuunad:
  • Sobitusrühma käivitamine ja laste vajadustest lähtuva õppetöö korraldamine, sh. individuaalse arendustöö korraldamine.
  • Didaktiliste vahendite valmistamise konkurss.
  • Õppe- ja kasvatustegevuste eesmärkide konkretiseerimine.
  • IT võimaluste rakendamine tegevustes; Orffi pillide kasutamine rühma õppetegevustes.