HOOLEKOGU LIIKMED

Lilian Maastik, Mõmmikeste rühma lapsevanem
Armin Pokk, Mõmmikeste rühma lapsevanem
Liis Unger, Jänkukeste rühma lapsevanem
Kätlin Kallas, Jänkukeste rühma lapsevanem
Ülle Reinsoo, pedagoogide esindaja 
Maiu Raun, vallavalitsuse esindaja