ÕPPETEGEVUS

Lümanda Karu- Kati Lasteaia põhieesmärgid ja fookus 2018/2019. õppeaastal

 

Õppeaasta teema: MEIE LASTEAIA LUGU

Õppeaasta üldeesmärgid:

  • Lasteaiaga seotud huvigrupid on kaasatud lasteaia tegevustesse.
  • Lapsed tegutsevad ja õpivad erinevates õpikeskkondades.
 

Õppeaasta fookus:

  • Õppimine erinevates keskkondades, sh. õues õppimine.
  • Meie lasteaia õuemängude kogumiku loomine- kingitus meie lasteaiale 50 sünnipäevaks.
  • Lasteaia juubeli tähistamine.

Õppeaasta prioriteedid sisehindamises:

  • Olemasoleva materiaaltehnilise baasi ja võimaluste kasutamine igapäevases õppe- ja kasvatustöös.