ÕPPETEGEVUS

2017/2018 õppeaasta

Õppeaasta teema: JUURTE JUURES

Õppeaasta üldeesmärgid:

  • Lapsel areneb õuetegevuste kaudu algatusvõime, loovus, tegevusrõõm, eneseteostus ja mõistmine, et loodusega suhtlemine nõuab südame ja mõistuse koostööd.
  • Lapsed tunnevad, väärtustavad ja austavad oma kodukanti.

Õppeaasta põhisuunad:

  • Fookuses on õuesõpe.
  • Meie lasteaia õuemängude kogumiku loomine- kingitus meie lasteaiale Eesti 100 sünnipäevaks.
  • Tähelepanu õppe- ja kasvatustegevuste eesmärkide seadmisele.
  • Pillide kasutus erinevates õppetegevustes.

Õppeaasta prioriteedid sisehindamises:

  • Laps on õppe- ja kasvatustegevustesse kaasatud nii vaimselt kui füüsiliselt.
  • Õpetaja seab õppe- ja kasvatustegevustele õppekavast lähtuvaid konkreetseid eesmärke ja analüüsib tööd nendest lähtuvalt.