HOOLEKOGU

Hoolekogu liikmed 2019/2020 õppeaastal

 

Kätlin Kallas, Mõmmikeste rühma esindaja, hoolekogu esimees, e-mail: katlin.kallas@gmail.com 

Anni Roost, Jänkukeste rühma esindaja

Merle Õunap, pedagoogide esindaja

Maiu Raun, Saaremaa vallavalitsuse esindaja

 

Hoolekogu moodustamise ja hoolekogu töökord

https://www.riigiteataja.ee/akt/429102019002