HOOLEKOGU LIIKMED

Hoolekogu liikmed 2019/2020 õppeaastal
 
Kätlin Kallas, Mõmmikeste rühma lapsevanem
Anni Roost, Jänkukeste rühma lapsevanem
Merle Õunap, pedagoogide esindaja 
Maiu Raun, vallavalitsuse esindaja