HOOLEKOGU LIIKMED

Hoolekogu liikmed 2018/2019 õppeaastal
 
Lilian Maastik, Mõmmikeste rühma lapsevanem
Kätlin Kallas, Mõmmikeste rühma lapsevanem
Üllar Alev, Jänkukeste rühma lapsevanem
Liis Lepik, Jänkukeste rühma lapsevanem
Merle Õunap, pedagoogide esindaja 
Maiu Raun, vallavalitsuse esindaja