HOOLEKOGU LIIKMED

Lilian Maastik, Mõmmikeste rühma lapsevanem
Kätlin Kallas, Mõmmikeste rühma lapsevanem
Üllar Alev, Jänkukeste rühma lapsevanem
Liis Lepik, Jänkukeste rühma lapsevanem
Ülle Reinsoo, pedagoogide esindaja 
Maiu Raun, vallavalitsuse esindaja