MEIE LASTEAED

 

 

Lümanda Karu- Kati Lasteaed asub Lümanda külas. Lasteaed kuulub Saaremaa vallale, olles oma  olemuselt munitsipaallasteaed. Lasteaias töötab kaks rühma, nooremate, kuni nelja aastaste laste rühm Jänkukesed ja vanemate, nelja kuni seitsme aastaste laste rühm Mõmmikesed. Oma tegevuses lähtub lasteaed Koolieelse lasteasutuse seadusest, Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast ja Saaremaa valla seaduslikest aktidest.

Lapse päev lasteaias kujuneb kindla päevakava alusel, kus on arvestatud, et korrapäraselt vahelduksid mängu-, puhke- ja tegevuste ajad. Oma tegevuskavade koostamisel oleme arvestanud, et asume looduslikult kaunis maakohas, seega on meie õppekava  ja tegevused tihedalt seotud looduse tutvustamise ja tundmaõppimisega. Samas ei unusta me lapse põhitegevust – mängu. Laste tegevused püüame teha võimalikult mängulised, palju kasutame draamaelemente oma pidudel ja ühisüritustel.