SUVI LASTEAIAS

29/08/2017 14:03
Alates 5. juunist 26. juunini ja 10. juulist kuni 14. augistini töötab lasteaias üks suvine liitrühm. 14. augustist töötavad rühmad eraldi ja saab hakata uusi lapsi harjutama eelnevalt rühma töötajatega kokku leppides.
26. juunist kuni 10. juulini on lasteaias kollektiivpuhkus ja lasteaed on suletud.

—————

Tagasi