Täname Orm Hindriku ja Miina- Eliise vanaema

19/10/2017 12:14

Mõmmikeste rühm tänab Orm Hindriku ja Miina- Eliise vanaema Tiiut, kes koos lastega küpsetas leiba.

—————

Tagasi