ÕPPEAASTA TEEMA JA EESMÄRK

Õppeaasta teema: MÄNGULT JA PÄRISELT
 
Eesmärk: Laps kasutab teadmiste ja oskuste omandamisel loovaid mängulisi lahendusi ja seostab neid praktilise eluga.
 
Fookus: Õuetegevuste  ja loodusmaja kasutamise regulaarsus.