ROBOOTIKA

Alates 2017. aastast on meie lasteaias kasutusel õppekasvatustöös Beebot robotid ja 2018. aastal saime WeDo 2,0 komplektid.
Käisime oma lasteaia personaliga tutvumas Viimsi lasteaias Väike Päike robootikavahendite kasutamist õppetöös, mille kohta saab lugeda artiklit Saaremaa Teatajast.
    
Mõmmikeste rühma koolieelikutega kasutatakse WeDo 2,0 komplekte, kus lapsed programmeerivad õpetaja juhendamisel erinevaid liikuvaid ja häält tegevaid roboteid.
   
Mõmmikeste rühmas (3-7a. lapsed) kasutatakse Beebot põrandaroboteid nii planeeritud õppetegevustes kui vabal ajal. Kasutusel on tähematt, geomeetriliste kujundite matt, linnatänava matt ja matt, kuhu saab ise vastavalt tegevuse teemale pildid lisada. Robootikategevustes on lapsed õppetööks palju rohkem motiveeritud kui teistes tegevustes.
 
    
Lasteaia sünnipäevanädalal külastasid laste robootikategevusi ka lapsevanemad.