TEATED

  • Lasteaed on avatud tööpäevadel 7.00- 18.00.
  • 2019.aasta suvel on lasteaed suletud kollektiivpuhkuseks 01. juulist kuni 14. juulini.
  • Lapse lasteaia nimekirja arvamine ja väljaarvamine toimub lapsevanema avalduse alusel.
  • Lasteaias lastevanemate poolt  kaetava õppekulu suuruseks 4% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast ühe lapse kohta. Õppekulu tasutakse jooksva kuu eest ettemaksuna. Õppekulu kuulub vanema poolt täies ulatuses tasumisele olenemata lapse kohal käidud päevade arvust. Õppekulu maksuvaba kuu on juuli. Pere teise lapse osas katab lapsevanem 50% õppekulust. Alates pere kolmandast lapsest lapsevanemad õppekulu katmises ei osale. 2018. aastal on õppekulu suuruseks 20 eurot.
  • Lasteaia toidupäeva maksumuseks on 1,80 eurot päeva kohta, millest lapsevanem tasub 1 euro kohaloldud päeva kohta.
  • Arvete tasumise tähtaeg on 25. kuupäev.