LASTEVANEMATE KOOSOLEK

26/09/2017 21:00

LASTEVANEMATE KOOSOLEK

Lp. Lapsevanemad
Lasteaia üld- ja rühmade koosolekud toimuvad neljapäeval, 21. septembril, algusega kell 17 lasteaia saalis.
Päevakava:
1.     Üldkoosoleku osa:
·        loeng- koolitus „Lapsevanemaks olemise kunst“ kooli sotsiaalpedagoog Maret Metsmaa.
2.  Rühmades:
·        õppeaasta teema, üldeesmärkide ja ühistegevuste kava tutvustamine ja täiendamine.
·        Lasteaia kodukorra muutuse tutvustamine.
·        Lasteaia toidupäeva maksumus.
·        Hoolekogu liikmete valimine.
·        Rühmade informatsioonid.
·        Jooksvad teemad.
Palume kindlasti koosolekust osa võtta. Koosoleku orienteeruv kestvus on kaks tundi.
Lasteaia direktor

 

—————

Tagasi