MTÜ Karu- Kati Õpituba üldkoosolek

01/04/2016 16:34

MTÜ KARU- KATI ÕPITUBA

Hea lapsevanem!

Kutsume kõiki MTÜ Karu-Kati Õpituba üldkoosolekule 31.03.2016 kell 17.00 lasteaias.

MTÜ Karu-Kati Õpituba ühendab lasteaia töötajaid ja lapsevanemaid, et koos pakkuda lastele toredaid üritusi, ekskursioone ja õppepäevi. MTÜ traditsiooniliseks ürituseks on saanud maikuus peetav pannkoogipäev Viidumäel. Eelnevatel aastatel oleme teinud grilliõhtuid, erinevaid õppekäike uurimaks nii seeni, taimi, vee-elukaid kui kivistisi. Samuti oleme tutvust teinud erinevate rahvalaulude, -mängude ja –pillidega. Lapsevanematele viisime läbi koolitustesarja laste kasvatusküsimuste teemadel. Jõudumööda proovime aidata lasteaia perel vajalikke vahendeid muretseda, raha oleme kogunud erinevate heategevuskohvikutega.

Üldkoosoleku teemadeks on:

1. 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine;

2. 2016. aasta tegevusplaani arutamine;

3. Ülevaade Kohaliku Omaalgatuse Programmi esitatud projektidest;

4. Jooksvad teemad.

Ootame kõiki lapsevanemaid heade värskete ideedega MTÜ liikmeks!

MTÜ Karu-Kati Õpituba juhatus

 

 

—————

Tagasi